หน้าหลัก ข้อมูลบุคลากร กระดานข่าว ติดต่อโรงเรียน ผู้ดูแลระบบ
   เกี่ยวกับองค์กร
    หน้าหลัก
    ประวัติหน่วยงาน
    วิศัยทัศน์/พันธกิจ
    อาคารสถานที่
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลนักเรียน
    กระดานข่าว
    Link หน่วยงาน
    ติดต่อโรงเรียน
    ผู้ดูแลระบบผู้อำนวยการสถานศึกษา

      นักศึกษาฝึกสอนประจำปีการศึกษา 2561
     ประจำปีการศึกษา 2561 รวมจำนวน 6 คน 1.น.ส.กุลวดี บุญเลิศ เอก สังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2.น.ส.รัตนาพร พุ่มสลิด เอก สังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 3.นายอดิศร เพ็งผลา เอก สังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 4.น.ส.ธันย์ชนก บัวบาล เอก ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 5. น.ส.คลังพลอย วังแวว เอก ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ 6. นายแสงสุรีย์ เปาะชะนะ สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตลำปาง
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
  ข่าวโดย : :   อุเทน จักรบุญมา   เขียนข่าวโดย : :  อุเทน จักรบุญมา   ถ่ายภาพโดย : :   อุเทน จักรบุญมา
  วันที่ : :   18 มกราคม 2562    เวลา : :  15:13:01    เปิดอ่าน : :   85 ครั้ง

พระบรมราโชวาท
รัชกาลที่ 9
: : อ่านข่าว : :
ไทยรัฐ |  เดลินิวส์ |  ข่าวสด 
มติชน | ไทยโพสต์ | 
The Nation
 | กรุงเทพธุรกิจ 
บางกอกโพสต์ | สยามกีฬา

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)     สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง
130 ถ. สุขสวัสดิ์ 1 ต. พระบาท อ. เมือง จ. ลำปาง 52000     Tel : 0-5421-7655   e-mail : ms7acthsirinawin@hotmail.com
สรุปยอด...ผู้เข้าเยี่ยมชม Website Ancestors คน