หน้าหลัก ข้อมูลบุคลากร กระดานข่าว ติดต่อโรงเรียน ผู้ดูแลระบบ
   เกี่ยวกับองค์กร
    หน้าหลัก
    ประวัติหน่วยงาน
    วิศัยทัศน์/พันธกิจ
    อาคารสถานที่
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลนักเรียน
    กระดานข่าว
    Link หน่วยงาน
    ติดต่อโรงเรียน
    ผู้ดูแลระบบผู้อำนวยการสถานศึกษา

      นักศึกษาฝึกสอนประจำปีการศึกษา 2560
ภาพประกอบข่าว

     รายชื่อนักศึกษาฝึกสอน ระดับอนุบาล เอกปฐมวัย มหาวิทยาสวนดุสิต ลำปาง 1.นางสาวจุฑาทิพย์ อุดมสม 2.นางสาวมลฤดี นันพนัก 3.นางสาวรัชณิพา เค็ตโลก 4.นางสาววัลลภา กาคำปัน 5.นางสาวสุภาภรณ์ สนธิบ่าย ระดับประถมศึกษา เอกสังคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน 2 คน 1.นางสาวสุมิตรา ศิริชัย 2. นางสาวฤทัยมาศ กรึกกรอง เอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน 1 คน นางสาวณัฐสิยา นรินทร์พึ่ง และเอกพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาลำปาง จำนวน 1 คน นายรัชพล อยู่เย็น
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
  ข่าวโดย : :   ครูอุเทน จักรบุญมา   เขียนข่าวโดย : :  ครูอุเทน จักรบุญมา   ถ่ายภาพโดย : :   ครูอุเทน จักรบุญมา
  วันที่ : :   20 มิถุนายน 2560    เวลา : :  08:51:06    เปิดอ่าน : :   586 ครั้ง

พระบรมราโชวาท
รัชกาลที่ 9
: : อ่านข่าว : :
ไทยรัฐ |  เดลินิวส์ |  ข่าวสด 
มติชน | ไทยโพสต์ | 
The Nation
 | กรุงเทพธุรกิจ 
บางกอกโพสต์ | สยามกีฬา

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)     สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง
130 ถ. สุขสวัสดิ์ 1 ต. พระบาท อ. เมือง จ. ลำปาง 52000     Tel : 0-5421-7655   e-mail : ms7acthsirinawin@hotmail.com
สรุปยอด...ผู้เข้าเยี่ยมชม Website Ancestors คน