หน้าหลัก ข้อมูลบุคลากร กระดานข่าว ติดต่อโรงเรียน ผู้ดูแลระบบ
   เกี่ยวกับองค์กร
    หน้าหลัก
    ประวัติหน่วยงาน
    วิศัยทัศน์/พันธกิจ
    อาคารสถานที่
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลนักเรียน
    กระดานข่าว
    Link หน่วยงาน
    ติดต่อโรงเรียน
    ผู้ดูแลระบบผู้อำนวยการสถานศึกษา

      คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง - ครู
ภาพประกอบข่าว

    

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง-ครู

ประจำปีการศึกษา 2559

***********************

1. คุณวิฑูรย์ แท่นธัญญาลักษณ์ ประธาน

2. คุณไพริน ปัญญา รองประธาน

3. คุณบุญรัตน์ คำกาละ รองประธาน

4. คุณจิรนันท์ จำปาเทศ เหรัญญิก

5. คุณเสาวคนธ์ บัวระกต เหรัญญิก

6. คุณเข็มทอง มังคะละ ประชาสัมพันธ์

7. ครูนรีกานต์ เตชะเมา ประชาสัมพันธ์

8. ครูรัชดาพร บางหลวง ประชาสัมพันธ์

9. คุณพัชรินทร์ อุทุมพิรัตน์ กิจกรรม

10. คุณประทุม อินต๊ะจักร กิจกรรม

11. ครูชไมพร อนุวงศ์ กิจกรรม

12. คุณณัชชา กาจารี สวัสดิการ

13. คุณพรภัส ปัญญาไว สวัสดิการ

14. ครูสุพัตรา ใจยาสาร สวัสดิการ

15. คุณทองสุข เสียงดี นายทะเบียน

16. ครูอุเทน จักรบุญมา ผู้ช่วยนายทะเบียน

17. คุณบุญส่ง ตั้งอารมณ์ เลขานุการ

18. ผอ.พณิฏฏา พวงชมพูพิศาล เลขานุการ

19. รอง ผอ. บงกช ปิงเมือง ผู้ช่วยเลขานุการ

20. ครูชมพูนุช มีสวย ผู้ช่วยเลขานุการ

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
  ข่าวโดย : :   ครูอุเทน จักรบุญมา   เขียนข่าวโดย : :  ครูอุเทน จักรบุญมา   ถ่ายภาพโดย : :   ครูอุเทน จักรบุญมา
  วันที่ : :   17 พฤศจิกายน 2559    เวลา : :  14:28:11    เปิดอ่าน : :   306 ครั้ง

พระบรมราโชวาท
รัชกาลที่ 9
: : อ่านข่าว : :
ไทยรัฐ |  เดลินิวส์ |  ข่าวสด 
มติชน | ไทยโพสต์ | 
The Nation
 | กรุงเทพธุรกิจ 
บางกอกโพสต์ | สยามกีฬา

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)     สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง
130 ถ. สุขสวัสดิ์ 1 ต. พระบาท อ. เมือง จ. ลำปาง 52000     Tel : 0-5421-7655   e-mail : ms7acthsirinawin@hotmail.com
สรุปยอด...ผู้เข้าเยี่ยมชม Website Ancestors คน